• Persoonlijke groei

  • Zelfverzekerd voelen

  • Vrij van angsten

  • Harmonieus leven

  • Conflicten oplossen

  • Energiek opstaan

  • Je rust vinden

  • Grip op het leven

Copyright 2024 -

Tarief 

€ 90 per uur (inclusief BTW) 

 

Vergoedingen 

Van Rosmalen Counseling is aangesloten bij het Complementaire Aanvullende Therapeuten (CAT) (https://catcomplementair.nl). 

De sessies worden door een groot aantal zorgverzekeraars voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Registratiegegevens
AGB-code zorgverlener: 94011972
AGB-code praktijk :  9405988
CAT lidnummer: 20180984

 

Praktische informatie

Privacy statement
Ik hecht waarde aan uw privacy en ga dan ook uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor coach doeleinden. Deze gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Een kopie van het privacy statement kunt u hier downloaden.

Klachtenregeling
Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz klachtrecht bij de geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl

CAT-behandelovereenkomst
Ik werk met een CAT-behandelovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen therapeut en cliënt en wordt door beiden ondertekend.

 

f t